Batterijen

Europese Controlecampagne CASP2019 Batterijen - Belgische resultaten 2019

Uitgever
FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
Publicatiedatum

Batterijen worden gebruikt in veel voorwerpen die we bij ons dragen en dagelijks gebruiken. We kunnen op ieder moment in de buurt zijn van veel verschillende batterijen, in onze telefoons, tablets, computers en zelfs in e-sigaretten. Daarom is het heel belangrijk om te weten hoe u batterijen veilig kunt gebruiken. We hebben allemaal wel eens meegemaakt dat een batterij oververhit raakte en misschien ook wel eens gehoord dat een batterij explodeerde. Dat is een reëel risico. Laten we er alles aan doen om veilig te blijven.

Tijdens die activiteit hebben nationale overheden van 7 landen samengewerkt om de conformiteit en veiligheid van batterijen op de Europese markt te controleren en ervoor te zorgen dat niet-conforme en/of onveilige producten van de markt worden gehaald.

In België moeten deze producten voldoen aan de algemene veiligheidsverplichting, met name de bepalingen van het Wetboek van economisch recht, boek IX betreffende de veiligheid van producten en diensten. Dat boek bevat de omzetting in nationale wetgeving van de Europese richtlijn 2001/95/EG inzake algemene productveiligheid. Bij die campagne werd de volgende norm gebruikt: EN 62133-2:2017 Oplaadbare cellen en batterijen met alkalische en andere niet-zuurhoudende elektrolyten - Veiligheidseisen voor draagbare gesloten cellen en voor batterijen voor gebruik in draagbare toepassingen - Deel 2: Lithiumsystemen.

In totaal werden voor alle deelnemende landen 92 batterijen geselecteerd, waaronder 31 smartphone-batterijen, 37 externe batterijen en 24 batterijen voor e-sigaretten. In België werden hiertussen 7 monsters genomen:

  • 2 smartphone-batterijen,
  • 3 externe batterijen en
  • 2 batterijen voor e-sigaretten.

De 7 batterijen werden eerst onderworpen aan een administratieve controle, d.w.z. een verificatie van de vereisten in boek IX van het Wetboek van economische recht en die van de norm. Alleen 4 voldeden aan de administratieve vereisten.

De 92 batterijen werden vervolgens onderworpen aan een technische controle door een laboratorium geaccrediteerd voor de uitvoering van dergelijke tests. Alleen maar 1 batterij bemonsterd in België was niet conform met de geteste technische vereisten. Op basis van deze resultaten voerde de FOD Economie een risicoanalyse op basis van de non-conformiteiten en dus de gevaren van de geteste producten.

De batterij voor e-sigaretten vertoonde een ernstig risico omdat ze ontploft tijdens de externe kortsluitingstest. Het wordt ook verdacht van namaak. Ze werd in RAPEX aangemeld.

Laatst bijgewerkt
27 juli 2020