kinderzitje voor fietsen

Europese Controlecampagne CASP2019 Kinderzitjes voor fietsen - Belgische resultaten 2019

Uitgever
FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
Publicatiedatum

Table of Contents

  Nu steeds meer mensen fietsen als een duurzame en makkelijke manier van vervoer ontdekken, worden fietszitjes steeds vaker gebruikt voor het vervoer van jonge kinderen. Maar dat brengt risico's met zich mee. Om uw kind te beschermen is het belangrijk om te weten:

  • op welke veiligheidsvoorzieningen u bij de aankoop van een fietszitje moet letten,
  • hoe u het zitje moet monteren,
  • hoe u het kunt controleren op schade door slijtage en
  • hoe u uw kind veilig vastzet.

  Laten we er alles aan doen om ervoor te zorgen dat jonge kinderen veilig zijn!

  Tijdens die activiteit hebben nationale overheden van 10 landen samengewerkt om de conformiteit en veiligheid van kinderzitjes voor fietsen op de Europese markt te controleren en ervoor te zorgen dat niet-conforme en/of onveilige producten van de markt worden gehaald.

  In België moeten kinderzitjes voor fietsen en adapters voor draagbare autostoeltjes voldoen aan de algemene veiligheidsverplichting, met name de bepalingen van het Wetboek van economisch recht, boek IX betreffende de veiligheid van producten en diensten. Dat boek bevat de omzetting in nationale wetgeving van de Europese richtlijn 2001/95/EG inzake algemene productveiligheid. Bij die campagne werd de volgende norm gebruikt: EN 14344:2004 Artikelen voor zuigelingen en peuters - Kinderzitjes voor de fiets - Veiligheidseisen en beproevingsmethoden. Voor de gevaren die niet door die norm worden behandeld, werden aanvullende tests uitgevoerd.

  Volgens die norm worden kinderzitjes voor fietsen ingedeeld in 3 klassen, afhankelijk van het gewicht van het kind en de positie van het zitje op de fiets (voor of achter).

  • Klasse A15 komt overeen met een zitje dat achterop de fiets wordt geplaatst voor kinderen met een gewicht tussen 9 en 15 kg.
  • Klasse A22 komt overeen met een zitje dat ook achterin wordt geplaatst, maar dan voor kinderen met een gewicht tussen 9 en 22 kg.
  • Tot slot komt klasse C15 overeen met een zitje die zich voorin, tussen het stuur en de bestuurder en voor kinderen van 9 tot 15 kg bevindt. Zitjes plaatsen voor het stuur is niet toegelaten.

  In totaal werden voor alle deelnemende landen 44 kinderzitjes geselecteerd (33 zitjes van klasse A22 en 11 zitjes van klasse C15) en 1 adapter voor het bevestigen van een draagbaar autozitje aan een fietsbagagedrager genomen. Er werd geen klasse A15-zitje gevonden tijdens de bemonstering. In België werden hiertussen 5 kinderzitjes (4 zitjes van klasse A22 en 1 zitje van klasse C15) en 1 adapter op de markt genomen.

  De 5 kinderzitjes en de adapter werden eerst onderworpen aan een administratieve controle, d.w.z. een verificatie van de vereisten in boek IX van het Wetboek van economische recht en die van de norm. De 5 zitjes voldeden aan de administratieve vereisten. De adapter deed dat niet, als waarschuwing ‘Het gebruik is geheel voor eigen risico. Enige schade of lichamelijk letsel geleden door het directe of indirecte gebruik van dat product is voor rekening van de gebruiker.’ is opgenomen in de gebruiksaanwijzing, wat in strijd is met de verplichting om alleen veilige producten op de markt te brengen.

  De 44 kinderzitjes en de adapter werden vervolgens onderworpen aan een technische controle door een laboratorium geaccrediteerd voor de uitvoering van dergelijke tests. Geen van de in België bemonsterde kinderzitjes en de adapter voldeden aan de geteste technische eisen en hadden verschillende non-conformiteiten. Op basis van die resultaten voerde de FOD Economie een risicoanalyse op basis van de non-conformiteiten en dus de gevaren van de geteste producten.

  Van de 4 geteste kinderzitjes van klasse A22 vertoonde er 1 een ernstig risico, 2 een hoog risico en 1 een middelhoog risico. Het kinderzitje van klasse C15 vormde een hoog risico en de adapter vormde een ernstig risico.

  Voor de 5 niet-conforme kinderzitjes werden de producenten gevraagd om corrigerende maatregelen te treffen. De producenten waren het niet eens met die resultaten en vroegen een tegenexpertise. De adapter werd uit de handel genomen. De producent heeft vastgelegd om het product terugroepen bij de consumenten. Het werd in RAPEX aangemeld.

  Laatst bijgewerkt
  6 juli 2020