Energy Key Data - février 2022

Energy Key Data - februari 2022

Uitgever
Séverine Waterbley
Auteur(s)

Fod Economie, K.M.O., Middenstand en Energie

Publicatiedatum

Deze publicatie, opgesteld door de Algemene Directie Energie, geeft een overzicht van de laatste beschikbare gegevens over de energiemarkt in België.

De Algemene Directie Energie produceert en publiceert jaarlijks energiestatistieken per economische sector en per energiebron. Die statistieken geven een overzicht van de geproduceerde, verhandelde en verbruikte hoeveelheden energie en de evolutie in de tijd ervan. Ze laten bovendien toe om het beleid op het vlak van energie en milieu te evalueren, om de impact van beleidsmaatregelen te meten, om het aandeel hernieuwbare energie in de energiemix op te volgen, en om inzicht te krijgen in de energieafhankelijkheid en bevoorradingszekerheid van België.

Voor meer informatie, lees de rubriek “Energie in cijfers”.

Die statistieken beantwoorden voor het grootste deel aan verplichtingen opgelegd door de Europese Unie onder verordening (EG) 1099/2008 betreffende energiestatistieken en verordening (EU) 2016/1952 betreffende Europese statistieken over de prijzen van aardgas en elektriciteit.

De Algemene Directie Energie maakt immers deel uit van het Europees Statistisch Systeem (ESS), een partnerschap dat Eurostat (het Bureau voor de statistiek van de Europese Unie) en de nationale dienstverleners die Europese statistieken produceren (de nationale statistische bureaus en andere nationale autoriteiten) verenigt.

De statistieken worden daarom opgesteld in overeenstemming met Europese definities en volgens de normen en de principes aangenomen door het ESS. De toepassing van die normen en principes wordt regelmatig onderzocht door onafhankelijke Europese experten, de “peers”. De laatste peer review vond plaats in december 2021.

Laatst bijgewerkt
23 februari 2022