Duurzaamheidsverslag 2017

Duurzaamheidsverslag 2017

Uitgever
FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
Publicatiedatum

Dit tweede duurzaamheidsverslag van de FOD Economie omvat de volledige internationale methodologie van het Global Reporting Initiative (versie 4), terwijl het eerste verslag enkel beschrijvende elementen bevatte, zoals hier opgenomen in de hoofdstukken 2 tot 6. De bijlage bevat ook een verklarende nota voor de stakeholders, die eveneens bedoeld is om andere overheidsdiensten te helpen bij het opstellen van hun eigen duurzaamheidsverslag. Het GRI-4 werd immers specifiek ontworpen voor de particuliere sector. De FOD Economie heeft die methode dan ook aangepast aan de specifieke kenmerken van de openbare sector. Na de omzetting van de richtlijn betreffende de bekendmaking van niet-financiële informatie (wet van 3 september 2017, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 11.09.2017) heeft de FOD de ambitie om als referentie te dienen voor andere overheidsdiensten en -bedrijven, in het bijzonder die met meer dan 500 werknemers, en om zowel intern als extern over dit verslag te communiceren.

In hoofdstuk 7 over de verwezenlijkingen van de FOD op het gebied van duurzame ontwikkeling wordt beschreven wat er in 2015 en 2016 werd gerealiseerd, inclusief statistische gegevens, maar worden ook enkele realisaties in 2017 belicht om een accuraat en getrouw beeld van de werkelijkheid te geven. 2016 was bijzonder vruchtbaar op het vlak van duurzame ontwikkeling in de FOD Economie met de ondertekening van de eerste Bestuursovereenkomst en de goedkeuring van het eerste Actieplan Duurzame Ontwikkeling.

Laatst bijgewerkt
14 augustus 2018