AcKten Colloquium

« De werkgeversgroepering: een hefboom voor werkgelegenheid en ontwikkeling van de kmo’s » - Akten van het Colloquium van 12.09.2017

Uitgever
FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
Publicatiedatum

De werkgeversgroepering is een instrument dat de gelegenheid biedt om de krachten van de kleine en middelgrote ondernemingen te bundelen, aangezien hun groei soms kan worden belemmerd door het feit dat ze niet in staat zijn om bepaalde profielen voltijds aan te werven. Wij bieden hun nu de mogelijkheid dit te doen en wat voor een kleine onderneming op zich alleen niet haalbaar was, wordt nu mogelijk door zich te groeperen.

De ontwikkeling van de werkgeversgroeperingen is een van de 40 maatregelen van het federale plan voor de kmo’s en de zelfstandigen dat door de federale regering in februari 2015 werd aangenomen. De regering had zich ertoe verbonden te analyseren op welke manier het stelsel kon worden versoepeld om het ook voor de zeer kleine ondernemingen toegankelijk te maken. Wij beschikken nu over een instrument dat, als het goed wordt ingezet, ons in staat zal stellen meer werkgelegenheid en meer gedeelde rijkdom te creëren. De werkgeversgroepering is een bundeling van krachten; laat ze ons samen naar behoren gebruiken.

Dit systeem moet nu alleen nog bestendigd worden en bekend worden gemaakt. Het is ook nodig de federaties en kamers van koophandel aan te moedigen om als bemiddelaars en als logistieke ondersteuningsstructuren op te treden.

Het colloquium dat wij rond dit thema hebben georganiseerd, is een eerste stap naar de promotie van dit nieuwe instrument. Dankzij deze heel intensieve dag konden wij een 360-graden-beeld krijgen van de uitdagingen ten aanzien van het stelsel van de werkgeversgroepering en het bevestigen als een krachtige hefboom voor de groei van de werkgelegenheid en de ondernemingen.

Aan de hand van de verschillende presentaties, maar ook via de getuigenissen en de discussies tijdens deze studiedag, kregen wij de gelegenheid om de uitdagingen en de kansen van het systeem van de werkgeversgroepering te bespreken. Om dit nieuwe systeem te ontwikkelen, is het ook heel belangrijk alle betrokken spelers te kunnen informeren en sensibiliseren. Dat is het hoofddoel van deze publicatie.

Laatst bijgewerkt
27 februari 2018