De werkgeversgroepering

Uitgever
FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
Publicatiedatum

De werkgeversgroepering brengt twee of meer ondernemingen samen om een of meer werknemers aan te werven die afwisselend of gelijktijdig bij hen tewerkgesteld worden. De ondernemingen die lid zijn van de werkgeversgroepering delen de werknemers dus ("cosourcing" of "poolvorming").

De werknemers werken weliswaar bij verscheidene ondernemingen, maar sluiten slechts één arbeidsovereenkomst af, namelijk met de werkgeversgroepering zelf. Die is wettelijk gezien hun enige werkgever.

De ondernemingen die lid zijn van de groepering zijn slechts gebruiker en geen juridisch werkgever. Het huidig wettelijk kader van de werkgeversgroepering is terug te vinden in de artikelen 186-193/1 van de wet van 12 augustus 2000.

Laatst bijgewerkt
15 januari 2018