De Octrooicellen

De Octrooicellen

Uitgever
FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
Publicatiedatum

Table of Contents

  De stimulatie van innovatie en creativiteit is van cruciaal belang om te concurreren in de kenniseconomie. Intellectuele eigendomsrechten zoals octrooien spelen een belangrijke rol bij de stimulatie van innovatie aangezien ze de waarde van uitvindingen en de daaruit voorkomende investeringen beschermen. Uitvindingen geven eveneens aanleiding tot nieuw onderzoeks- en ontwikkelingswerk, dankzij de publicatie van octrooi-informatie.

  Uw onderneming heeft er bijgevolg baat bij om tijdens de ontwikkeling en lancering van haar producten, diensten en processen, de mogelijkheden van de intellectuele eigendomsrechten zo optimaal mogelijk te benutten.

  Vooral bij kmo’s is er nog een gebrek aan de gepaste basiskennis en strategie inzake de bescherming en valorisatie van hun innovaties. Bovendien maken ze vaak nog geen gebruik van de gratis octrooidatabanken, een belangrijke bron van technische informatie.

  De FOD Economie richtte als antwoord op deze noden de Octrooicellen op, die de ondernemingen van hun sector sensibiliseren over de intellectuele eigendomsrechten en hun vragen beantwoorden. Sinds 2004 biedt de FOD Economie financiële steun aan de Octrooicellen bij drie Collectieve Onderzoekscentra. Sinds 2011 is een vierde Octrooicel bij een sectorfederatie opgestart.

  De dienstverlening van de Octrooicellen wordt door de ondernemingen die er beroep op doen unaniem gewaardeerd. Waarom zou u geen gebruik maken van deze dienstverlening, die bovendien gratis is?

  Laatst bijgewerkt
  15 januari 2018