Brochure nieuwe wetgeving SEPA

De nieuwe wetgeving betreffende de betalingsdiensten en de eengemaakte Europese betaalruimte

Uitgever
FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
Publicatiedatum

Table of Contents

    Deze brochure bevat toelichtingen bij de Belgische regelgeving over betalingsdiensten. Ze kan echter niet beschouwd worden als vervanger van de wettekst.

    De standpunten in deze brochure worden gegeven onder voorbehoud van de soevereine beoordelingsmacht van de nationale en Europese hoven en rechtbanken. De FOD Economie houdt zich het recht voor deze standpunten eenzijdig te wijzigen in functie van de ontwikkelingen in de rechtspraak en rechtsleer.

    Opgelet ! De brochure heeft voornamelijk betrekking op de wet van 10 december 2009 betreffende de betalingsdiensten. Deze wet werd ondertussen opgeheven, maar de bepalingen werden grotendeels hernomen in boek VII van het Wetboek van economisch recht (WER). U kunt de omzettingstabel gebruiken om de bepalingen van de wet terug te vinden in het WER.

    Laatst bijgewerkt
    18 januari 2018