De erkenning als interprofessionele organisatie

Uitgever
FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
Publicatiedatum

Table of Contents

    In deze brochure leggen we u uit wat het belang is van een erkenning als interprofessionele organisatie en welke procedure u moet volgen om die erkenning te krijgen. We antwoorden ook op een aantal concrete vragen over die erkenning en de procedure.

    Belangrijk is de relatie met een of meer beroepsorganisaties wanneer die beroepsorganisatie (een aantal van) haar leden wil laten meetellen voor de interprofessionele organisatie. Daarvoor gelden specifieke voorwaarden. Als aan die voorwaarden voldaan is, kan de interprofessionele organisatie die leden van de aangesloten organisatie laten meetellen in het kader van haar erkenning. Dat houdt echter een aantal bijkomende verplichtingen in, zowel voor de aangesloten beroepsorganisatie als voor de interprofessionele organisatie.

    Verwar de erkenning als interprofessionele organisatie niet met de erkenning als beroepsvereniging. Beide procedures hebben een andere doelstelling. Een organisatie die erkend werd als beroepsvereniging krijgt niet automatisch een vertegenwoordiging in de Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de KMO (HRZKMO). Als een beroepsvereniging (of een vzw erkend als beroepsvereniging vanaf 1 mei 2019) ook een erkenning wil in de HRZKMO, moet ze daarvoor de procedure volgen die in deze brochure wordt uitgelegd.

    Laatst bijgewerkt
    26 februari 2021