Bestuursovereenkomst

De bestuursovereenkomst

Uitgever
FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
Publicatiedatum

Table of Contents

  Deze bestuursovereenkomst bevat de belangrijkste verbintenissen die de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie, vertegenwoordigd door de Voorzitter van het Directiecomité en de federale Regering, vertegenwoordigd door Kris Peeters, voogdijminister onderschrijven in het kader van de uitvoering van de bestuursovereenkomsten voor de periode van 1 januari 2019 tot 31 december 2021.

  Deze bestuursovereenkomst wordt gesloten in overeenstemming met de bepalingen van het koninklijk besluit van 4 april 2014 tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 oktober 2001 betreffende de aanduiding en de uitoefening van de managementfuncties in de Federale Overheidsdiensten (FOD’s) en de Programmatorische federale Overheidsdiensten (POD’s) en tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 oktober 2002 betreffende de aanduiding en de uitoefening van de staffuncties in de FOD’s en de POD’s.

  De bestuursovereenkomst wordt gesloten voor een duur van drie kalenderjaren en heeft een strategische planningshorizon van drie jaar die wordt geconcretiseerd in operationele planningshorizonten van één jaar.

  De bestuursovereenkomst leidt tot een betere en meer aangehouden periodieke afstemming tussen de beleidsdoelstellingen en de uitvoering en opvolging ervan door de betrokken overheidsdienst.

  De bestuursovereenkomst en het jaarlijks bestuursplan vormen de basis voor de jaarlijkse evaluatie van de mandaathouders. Ze vormen bovendien mee het kader voor het afleiden van de team- en individuele doelstellingen van de evaluatiecyclus van de federale ambtenaren.

  Het bestuursplan als jaarlijks operationeel plan integreert de opvolging en uitvoering van de verschillende thematische actieplannen die verbonden zijn aan de doelstellingen zoals bedoeld in artikel 11bis, §2, 4° en 5° van het koninklijk besluit van 29 oktober 2001 betreffende de aanduiding en de uitoefening van de managementfuncties in de federale overheidsdiensten en de programmatorische federale overheidsdiensten, ingevoegd bij het voormeld KB van 4 april 2014.

  Laatst bijgewerkt
  2 mei 2019