""

De Belgische wijnbouw in cijfers : oogst- en erkenningsjaar 2023

Uitgever
Séverine Waterbley
Auteur(s)

FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie

Publicatiedatum

Table of Contents

  De Economische Inspectie ziet toe op de correcte toepassing van de Europese regels voor de productie van en handel in wijn, neemt deel aan de Vlaamse en Waalse erkenningscommissies die instaan voor de toekenning van de beschermde benamingen en houdt toezicht op een aantal wijnwedstrijden.

  In het kader van die taken verzamelt ze sinds een aantal jaren de gegevens over de Belgische wijnbouw: de oppervlakte en de hoeveelheden wijn die geproduceerd werden en erkend als beschermde benaming.

  Jaarlijks na de oogst vraagt de Economische Inspectie de wijnbouwers om een formulier “oogstaangifte” ingevuld terug te sturen. De in te vullen velden op dat formulier zijn

  • de aangeplante oppervlakte per wijndruivenras
  • de geplande aanplant voor het volgende jaar
  • de initiële productie per wijndruivenras met, voor zover gekend, de opgave van de uiteindelijke bestemming (al of niet mousserend)
  • de elders aangekochte hoeveelheden wijn, druiven of druivenmost

  Voor de gegevens over de erkenningen als beschermde benaming doet de Economische Inspectie een beroep op de formulieren die wijnbouwers moeten overmaken aan de betrokken regionale overheden.

  Deze brochure heeft, op een grafiek na, betrekking op de cijfers van 2023.

  Laatst bijgewerkt
  10 juli 2024