weguitrustingen

Controlecampagnes voor weguitrustingen - Vaste verkeersborden & afschermende constructies voor wegen (vangrails) - Eindverslag

Uitgever
FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
Publicatiedatum

Table of Contents

  De FOD Economie heeft tussen 2016 en 2018 twee proactieve administratieve controlecampagnes uitgevoerd voor weguitrustingen.

  De twee uitgekozen producten waren vaste verkeersuitrustingen, met name de vaste panelen en de vangrails. De campagne voor de vaste verkeersuitrustingen was het gevolg van meerdere klachten van de openbare bestekschrijvers over de kwaliteit van de op de markt gebrachte producten. De campagne voor de vangrails was geïntegreerd in een gezamenlijke actie op Europees niveau. De deelnemende landen waren Zweden, Letland, Nederland, Noorwegen, het Verenigd Koninkrijk en België.

  Deze campagnes zijn ook een gelegenheid om het bewustzijn van marktdeelnemers (Belgische fabrikanten, distributeurs en importeurs) te vergroten en de balans op te maken van weguitrustingen die op de Belgische markt worden gebracht.
   

  Laatst bijgewerkt
  20 maart 2019