""

Controlecampagnes 2023 - in de handel brengen van gevelbekleding

Uitgever
Séverine Waterbley
Auteur(s)

FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie

Publicatiedatum

Table of Contents

  Als toezichthoudende overheid voor de Europese bouwproductenverordening (EU) nr. 305/2011 (CPR), voert de afdeling Veiligheid op permanente basis controles uit op bouwproducten die onder geharmoniseerde normen vallen en die in België verhandeld worden.

  Deze publicatie beschrijft de proactieve controlecampagne van 2023 op houten gevelbekleding die valt onder de geharmoniseerde norm EN 14915:2013.

  Het doel van de campagne was om toezicht te houden op de naleving van de wettelijke vereisten zoals vastgelegd in de bouwproductenverordening (EU) nr. 305/2011 en in het bijzonder om oneerlijke concurrentie te beperken.
  De controles werden ter plaatse uitgevoerd en dit zowel aangekondigd als onaangekondigd.

  De controlecampagnes zijn ook een gelegenheid om het bewustzijn van de marktdeelnemers over hun verplichtingen te vergroten en geven tevens een beeld van de mate waarin de wetgeving wordt gerespecteerd.

  Laatst bijgewerkt
  24 juni 2024