""

Controlecampagnes 2023 bij het in de handel brengen van bouwproducten

Uitgever
Séverine Waterbley
Auteur(s)

FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie

Publicatiedatum

Table of Contents

  De afdeling Veiligheid van de FOD Economie is de toezichthoudende autoriteit voor de Europese bouwproductenverordening (EU) nr. 305/2011 (CPR). In die hoedanigheid voert ze permanente controles uit op bouwproducten die onder geharmoniseerde normen vallen en die in België verhandeld worden.

  Het doel van die controles is om toezicht uit te voeren op de naleving van de wettelijke vereisten zoals vastgelegd in de bouwproductenverordening (EU) nr. 305/2011 en in het bijzonder om oneerlijke concurrentie tegen te gaan.

  De controles zijn gericht op alle marktdeelnemers die onder de Europese regelgeving (EU) nr. 305/2011 (CPR) vallen:

  • fabrikanten,
  • importeurs,
  • distributeurs en
  • gemachtigden.

  De meeste controles worden ter plaatse uitgevoerd. In sommige gevallen kunnen ook controles op afstand plaatsvinden. Controles ter plaatse kunnen aangekondigd of onaangekondigd gebeuren.

  De controlecampagnes zijn ook een gelegenheid om het bewustzijn van de marktdeelnemers over hun verplichtingen te vergroten. Ze geven ook een beeld van de mate waarin de wetgeving in bepaalde domeinen wordt gerespecteerd.

  Laatst bijgewerkt
  24 juni 2024