Vuurwerk

Controlecampagne Vuurwerk - Resultaten 2018-2019

Uitgever
FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
Publicatiedatum

Table of Contents

    Het doel van de campagne was de veiligheid en de conformiteit van bepaalde categorieën op de markt aangeboden pyrotechnische artikelen te controleren, en erover te waken dat niet-conforme en/of gevaarlijke artikelen uit de markt worden genomen. Op die manier tracht de FOD Economie de veiligheid van de consumenten te verzekeren. De campagne beoogde de controle op de veilige werking van verschillende pyrotechnische artikelen. Daarnaast werd ook aandacht besteed aan de administratieve vereisten, inclusief de technische documentatie.

    Laatst bijgewerkt
    23 april 2020