controlecampagne speelgoed

Controlecampagne - Speelgoed voor kinderen jonger dan 3 jaar - 2017-2018

Uitgever
FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
Publicatiedatum

Table of Contents

  Het doel van de campagne was

  • de veiligheid en de conformiteit van op de markt aangeboden speelgoedartikelen die bestemd zijn voor kinderen jonger dan 3 jaar te controleren, en
  • erover te waken dat niet-conforme en/of gevaarlijke speelgoedjes uit de markt worden gehaald.

  Deze campagne beoogde onder andere de controle op het misbruik van de leeftijdswaarschuwing “Niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar”.

  Er werden 18 speelgoedartikelen gecontroleerd. Veertien ervan (78 %) waren niet conform. Zeven speelgoedartikelen waren zowel technisch als administratief niet conform. Zeven speelgoedartikelen vertoonden enkel administratieve tekortkomingen.

  De waarschuwing “Niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar” wordt vaak “misbruikt”: door ze aan te brengen op speelgoed dat bestemd is voor kinderen jonger dan 3 jaar. Bij 6 van de 12 speelgoedjes waarbij dat het geval was, werden wel degelijk kleine onderdelen gevonden. Fabrikanten of importeurs proberen zo aan de strengere eisen voor speelgoed voor kleine kinderen te ontkomen.

  Laatst bijgewerkt
  7 februari 2019