""

Controlecampagne pop-upevenementen met opblaasbare structuren - resultaten juni-september 2021

Uitgever
Séverine Waterbley
Auteur(s)

FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie

Publicatiedatum

Doel van de campagne

Opblaasbare structuren voor kinderen en/of volwassenen worden steeds vaker gebruikt bij tijdelijke evenementen, zoals springkasteelfestivals en hindernissenparcours.

Afhankelijk van de leeftijd van de gebruiker en het gebruik dat ervan wordt gemaakt, moeten opblaasbare structuren voldoen aan de reglementering voor speelterreinen, actieve en extreme ontspanningsevenementen. U vindt meer informatie over dit aspect in punt 2 van dit verslag.

Elk jaar organiseren de controlediensten "Controle Veiligheid Noord" (COVENO) en "Controle Veiligheid Zuid" (COSESU) van de afdeling Veiligheid controlecampagnes in deze drie domeinen om de openbare veiligheid en die van de consumenten te garanderen.

De in 2021 uitgevoerde controlecampagne heeft dus een dubbel doel:

  • nagaan of de reglementaire bepalingen ter zake worden nageleefd;
  • eventuele inbreuken vaststellen en de noodzakelijke regularisatiemaatregelen opleggen.
Laatst bijgewerkt
5 december 2022