""

Controlecampagne kruit voor marsen - Resultaten 2022

Uitgever
Séverine Waterbley
Auteur(s)

FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie

Publicatiedatum

Na een eerste sensibiliserings- en controlecampagne in 2021, heeft de dienst Controle Veiligheid Zuid (COSESU) van de Algemene Directie Kwaliteit en Veiligheid van de FOD Economie in 2022 een tweede campagne ondernomen, met name om na te gaan of de uitbaters ter dege rekening hebben gehouden met de in 2021 verstrekte informatie.

Het doel van deze nieuwe campagne was meer bepaald om na te gaan of de door onze diensten vastgestelde voorwaarden voor het uitbaten van de vergunde opslagplaatsen en voor de verdeling van het kruit onder de leden die deelnemen aan de marsen, werden nageleefd.

Laatst bijgewerkt
9 december 2022