Hoverboard

Controlecampagne 2018-2019 Hoverboards

Uitgever
FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
Publicatiedatum

Table of Contents

  In 2017 kwamen hoverboards voor het eerst op de markt. Al snel wonnen die gemotoriseerde, tweewielige skateboards aan populariteit. Tegelijk verschenen in de pers regelmatig berichten over batterijen die ontploften of vuur vatten. Voor de FOD Economie was dat de aanleiding om een controlecampagne over de veiligheid van hoverboards op te starten.

  De nationale controlecampagne startte in september 2018. In totaal onderwierp de FOD Economie tien types hoverboards aan een controle. De campagne controleerde bepaalde technische vereisten, waarbij de nadruk lag op de veiligheidseisen die de kans op brand of explosie van het hoverboard moeten voorkomen. Daarnaast ging de FOD ook de administratieve vereisten na, inclusief de technische documentatie.

  De controles brachten aan het licht dat alle geteste hoverboards niet aan de eisen beantwoordden en hetzelfde ernstige risico vertoonden: het laadproces van de batterijen stopt niet als ze opgeladen zijn. Daardoor kunnen de batterijen “overladen” worden, wat een ontploffing of een brand kan veroorzaken.

  De fabrikanten kregen als maatregel de terugroeping van hun product bij de consument. Daarnaast moesten ze de nodige verbetermaatregelen nemen. 

  Laatst bijgewerkt
  19 december 2019