""

Concurrentievermogen van de textielindustrie - april 2024

Uitgever
Séverine Waterbley
Auteur(s)

Fod Economie, K.M.O., Middenstand en Energie

Publicatiedatum

Om de synergieën tussen de Centrale Raad voor Economie (CCE) en de FOD Economie te versterken, werd een gezamenlijk project opgezet voor de analyse per sector van het concurrentievermogen.

Vicepremier en minister van Economie en Arbeid Pierre-Yves Dermagne moedigt dat initiatief aan. Hij gaf op 5 november 2020 zijn goedkeuring om het analytische kader van de speciale adviescommissie “Chemie” van de CCE uit te breiden naar andere sectoren.

De FOD Economie en het CRB-secretariaat gebruiken hun expertise onder meer om de sociale dialoog in de voedings-, chemie- en textielsector te faciliteren door de structurele sleutelindicatoren in die sectoren te onderzoeken.

Het huidige rapport “Concurrentievermogen van de textielindustrie – april 2024” werd opgesteld door het team van de Algemene Directie Economische Analyse en Internationale Economie van de FOD Economie (Stéphanie Bonnard, Barnabé Donnay, Gilles Goossens, Jean-Yves Jaucot, Julien Boyelo Loposso, Liliane Turloot en Frans Van Laer). Het werd grondig bestudeerd door de stuurgroep (Peter Van Herreweghe, Emmanuel De Béthune en Stephen Renders). 

Laatst bijgewerkt
7 juni 2024