Biobrandstofstudie in het kader van het Nationaal Energie en Klimaat Plan - studie nr. USD67370

Biobrandstofstudie in het kader van het Nationaal Energie en Klimaat Plan - studie nr. USD67370

Uitgever
Séverine Waterbley
Auteur(s)

Sia Partners

Publicatiedatum

Deze studie maakt deel uit van het Nationaal Energie-Klimaatplan (NEKP) 2021-2030 dat op 18 december 2019 door het overlegcomité is goedgekeurd ingevolge de verplichtingen van Richtlijn (EU) 2018/2001 van het Europees Parlement en de Raad van 11 december 2018 ter bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen. De studie richt zich op het aandeel van hernieuwbare energie in het eindverbruik van energie in de vervoerssector, met name op de mate waarin duurzame biobrandstoffen in de brandstoffen voor het wegvervoer worden opgenomen.
De belangrijkste doelstellingen van deze studie zijn het analyseren van :

  1. De verwachte ontwikkeling van het thermische wagenpark in 2025 en 2030 (stap I) ;
  2. De technische haalbaarheid van het inrichtingspercentage (stap II),
  3. Milieu-integriteit en potentiële gebruiksconflicten (stap III),
  4. De beschikbaarheid van grondstoffen (stap IV) en,
  5. De kosten voor de consument (stap V)

In het geval dat de NEKP-doelstellingen niet worden gehaald, is het doel van deze studie om potentiële bijdragen te presenteren en om het tekort aan emissiereducties en de bijdrage aan het totale streefcijfer voor hernieuwbare energie te berekenen (stap VI & VII).

Laatst bijgewerkt
22 februari 2021