Bevoorradingszekerheid van aardgas - verslag 2019

Bevoorradingszekerheid van aardgas - verslag 2019

Uitgever
Regis Massant
Auteur(s)

Fod Economie, K.M.O., Middenstand en Energie - Het Federaal Planbureau - Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas

Publicatiedatum

Dit verslag beoogt te beantwoorden aan de verplichting die aan de Algemene Directie Energie wordt opgelegd door de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige producten en andere door middel van leidingen10 om jaarlijks een verslag te publiceren over de bevoorradingszekerheid van aardgas. Dit verslag dient aan de Europese Commissie overgemaakt te worden.

Er dient opgemerkt te worden dat op het moment van de opmaak van dit verslag, een wetsontwerp in voorbereiding is binnen de administratie om de Belgische wetgeving aan te passen voor wat betreft de verslagen en andere prospectieve studies op het vlak van de bevoorradingszekerheid van gas (en elektriciteit) na de publicatie van de Verordeningen 2017/1938 en 2018/1999.

Laatst bijgewerkt
20 december 2019