Beschikking van de Commissie van 21 april 2005 met betrekking tot drijvende vrijetijdsartikelen

Table of Contents

    Beschikking van de Commissie van 21 april 2005 inzake de veiligheidseisen waaraan de in de Richtlijn 2001/95/EG van het Europees Parlement en de Raad bedoelde Europese normen met betrekking tot drijvende vrijetijdsartikelen voor gebruik op of in het water moeten voldoen.

    Laatst bijgewerkt
    15 januari 2018