""

Bescherming van de consumenten bij de verkoop van consumptiegoederen (na 1 juni 2022)

Uitgever
Séverine Waterbley
Auteur(s)

FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie

Publicatiedatum

Wat zijn de rechten van de consumenten?

Deze brochure werd opgesteld op basis van de wetgeving die sinds 1 juni 2022 van kracht is. Ze houdt rekening met de informatie die de FOD Economie bij de consumenten heeft ingezameld.

Ze heeft als doel de consumenten te informeren over hun rechten en plichten inzake de waarborg in een vraag-antwoordvorm.

Het eerste gedeelte behandelt algemene vragen over wettelijke garantie sinds de inwerkingtreding van de wet van 20 maart 2022 tot wijziging van de bepalingen van het oude Burgerlijk Wetboek met betrekking tot de verkopen aan consumenten, tot invoeging van een nieuwe titel VIbis in boek III van het oude Burgerlijk Wetboek en tot wijziging van het Wetboek van economisch recht. In deze brochure staan dus de regels die van toepassing zijn op verkopen uitgevoerd na 1 juni 2022.

Wat betreft de regels die van toepassing zijn op goederen gekocht vóór 1 juni 2022 verwijzen we naar onze andere brochure “Bescherming van de consumenten bij de verkoop van consumptiegoederen (vóór 1 juni 2022)”.

Hoewel vastgelegd in de wet van 20 maart 2022, gaat deze brochure niet in op de wettelijke garantie voor digitale inhoud en diensten. Voor die specifieke garantie verwijzen we naar de rubriek garantieregels voor digitale inhoud en digitale diensten op onze website.

Het tweede gedeelte is opgesteld in een zeer praktijkgerichte vraag-antwoordvorm, vertrekkende van concrete voorbeelden en situaties die consumenten hebben meegemaakt.

Het derde en laatste gedeelte omvat een aantal tips en aanbevelingen om de consumenten in staat te stellen hun rechten uit te oefenen.

Deze brochure streeft geen volledigheid na.

Laatst bijgewerkt
11 januari 2023