wijnbouw

Belgische wijnbouw: oogst- en erkenningsjaar 2017

Uitgever
FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
Publicatiedatum

De FOD Economie verzamelt, met de hulp van de Universiteit Hasselt, sinds een aantal jaren de gegevens van het areaal en de geproduceerde en als beschermde benaming erkende hoeveelheden wijn van de Belgische wijnbouw. Jaarlijks wordt na de oogst aan de wijnbouwers de vraag gericht om een formulier “oogstaangifte” ingevuld terug te sturen.

Sinds de oogstaangifte 2017 werd voor de verwerking van die gegevens een toepassing gecreëerd die toelaat om daarop relatief eenvoudig verschillende filters toe te passen.

De opzet van deze brochure is om gedetailleerde gegevens te verstrekken over o.a.

  • grootte en plaats van aanplant (gewest, provincie) van de verschillende wijndruivenrassen en hun aandeel in de totale productie;
  • de omvang en verdeling per regio (gewest, provincie) van de productie;
  • de hoeveelheden waarvoor een beschermde benaming werd aangevraagd en verkregen, met verdeling per wijndruivenras (eventueel assemblage) en productiejaar; enz.
Laatst bijgewerkt
15 oktober 2018