Belgisch nationaal markttoezichtsprogramma 2021

Belgisch nationaal markttoezichtsprogramma 2021

Uitgever
Regis Massant
Auteur(s)

FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie

Publicatiedatum

In de Europese verordening 765/2008 wordt aan de lidstaten opgelegd om aan de Commissie, de andere lidstaten en de consumenten de nationale structuur inzake markttoezicht kenbaar te maken en te informeren over hun markttoezichtsprogramma.

Dit document vormt het Belgische antwoord op deze verplichting. Het schetst eerst de algemene structuur van de organisatie van het markttoezicht in Belgie.

Vervolgens geeft elke bevoegde overheid, zo nodig per bevoegde dienst, een gedetailleerd beeld van haar structuur, bevoegdheden, werkwijze, samenwerking met andere overheden en haar toezichtsprogramma voor 2021.

Laatst bijgewerkt
23 december 2020