Belgian Energy Data Overview

Belgian Energy Data Overview - zomer 2024

Uitgever
Séverine Waterbley
Auteur(s)

FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie

Publicatiedatum

Table of Contents

  Het Belgian Energy Data Overview geeft een overzicht van de meest recente officiële beschikbare gegevens over de energiemarkt in België. Het wordt twee keer per jaar gepubliceerd:

  • in de zomer (voorlopige gegevens)
  • in de winter (definitieve gegevens)

  De Algemene Directie Energie produceert en publiceert jaarlijks energiestatistieken per economische sector en per energiebron. Die statistieken geven een overzicht van de geproduceerde, verhandelde en verbruikte hoeveelheden energie en de evolutie in de tijd ervan.

  Ze laten bovendien toe om

  • het beleid op het vlak van energie en milieu te evalueren, 
  • de impact van beleidsmaatregelen te meten, om het aandeel hernieuwbare energie in de energiemix op te volgen,
   en om
  • inzicht te krijgen in de energieafhankelijkheid en bevoorradingszekerheid van België.

  Highlights van deze editie

  • In 2023 bedraagt het eindenergieverbruik 36,4 Mtoe. Dit bevestigt de dalende tendens die in 2022 werd vastgesteld.
  • Het aandeel van aardolieproducten in het totale eindverbruik van het land blijft dominant (48,1 % in 2023).
  • In 2023 is het eindverbruik in de transportsector voor de eerste keer gelijk aan het eindverbruik in de industrie, dankzij een stijging van de eerste (+4,0 % tussen 2021 en 2023) en een daling van de tweede (-15,5 % tussen 2021 en 2023).
  • Volgens de berekeningsregels in richtlijn 2018/2001 bedraagt het aandeel van hernieuwbare energiebronnen in het eindenergieverbruik 14,1 % in 2023. Dat percentage is hoger dan de minimaal vereiste waarde of "baseline" van 13 % die wordt opgelegd door richtlijn 2018/2001.
  Laatst bijgewerkt
  3 juli 2024