deeleconomieplatformen

Award deeleconomieplatformen 11 2019

Uitgever
FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
Publicatiedatum

Table of Contents

    De wereld van de mobiliteit verandert snel en de komst van nieuwe informatietechnologieën is daar niet vreemd aan. De tot enkele jaren geleden nog weinig bekende deeleconomieplatformen ontwikkelen zich in ijltempo. Daarvan zijn er ongeveer 60 geregistreerd bij de Federale Overheidsdienst Economie en/of de Federale Overheidsdienst Financiën. Ongeveer 40 platformen zijn gericht op de mobiliteit van personen en goederen. Maar zorgen die recente ontwikkelingen voor een duurzamere mobiliteit?

    Om die platformen aan te zetten tot nadenken over hun maatschappelijke impact en om de meest “verdienstelijke” platformen op het vlak van duurzame ontwikkeling te belonen, hebben de FOD Economie, de FOD Mobiliteit en Vervoer en de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling hun krachten gebundeld om de deeleconomieplatformen (DEP’s) te onderscheiden die het meest aansluiten bij de doelstellingen van de Verenigde Naties op het gebied van duurzame ontwikkeling, beter bekend als de SDGs (Sustainable Development Goals).

    De doelstelling van de brochure is u te laten kennismaken met de deeleconomieplatformen die deelnamen aan de wedstrijd in de zomer 2019.

    Laatst bijgewerkt
    29 november 2019