Analyse van de prijzen

Analyse van de prijzen 2019 Deel II: Financiële prestaties van de netbeheerders

Uitgever
FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie

Table of Contents

  De distributienettarieven vormen een belangrijk bestanddeel van de energiefactuur van Belgische huishoudens. Tussen 2014 en 2019 zijn deze tarieven aanzienlijk toegenomen met grote verschillen op regionaal vlak. De tarieven dekken onder meer de kosten voor de distributie van elektriciteit en aardgas en voor het beheer van het distributienet. Deze activiteiten worden uitgeoefend door distributienetbeheerders (DNB’s).

  De DNB’s en hun financiële prestaties zijn elementen die tot op heden onderbelicht zijn gebleven in de prijzenverslagen van het Prijzenobservatorium. Nochtans zijn deze financiële prestaties, onder meer via de evolutie van de bedrijfskosten (en bedrijfsopbrengsten), een belangrijke factor in het tot stand komen van de distributienettarieven. Daarnaast zijn het resultaat na belasting en de bestemming van dit resultaat dan weer variabelen die van belang kunnen zijn voor de DNB’s voor redenen van interne/externe financiering of voor het aantrekken van risicokapitaal.

  In deze optiek zal het Prijzenobservatorium dan ook aandacht schenken aan de financiële prestaties van de DNB’s van elektriciteit en aardgas in België in de periode 2014-2018.

  In het eerste deel van deze analyse worden de distributienettarieven van dichterbij bekeken.

  Het tweede deel gaat dieper in op de organisatie van de elektriciteits- en gasmarkt in België waarbij de verschillende actoren onder de loep worden genomen.

  In het derde deel komen de financiële prestaties (resultaten) van de DNB’s aan bod. Hierbij wordt aandacht geschonken aan

  • de diverse regionale tariefmethodologieën,
  • het verloop van de werkelijke bedrijfskosten en de bedrijfsopbrengsten,
  • de verhouding van het resultaat na belastingen ten overstaan van de bedrijfsopbrengsten (ondernemingsmarge) en
  • de verhouding van de dividenden ten overstaan van het resultaat na belastingen en de bedrijfsopbrengsten.

  Voor de opmaak van de tekst werd overleg gepleegd met de verschillende regionale toezichthouders van de sector.

  Laatst bijgewerkt
  17 maart 2020