Als eigenaar zorg ik voor de veiligheid van mijn lift!

Als eigenaar zorg ik voor de veiligheid van mijn lift!

Uitgever
FOD Economie

Table of Contents

    Deze publicatie heeft als doel beheerders en eigenaars van een lift te informeren over hun verplichtingen, in het bijzonder over de termijnen voor de modernisering, en de voorziene sancties door de FOD Economie in geval van overtredingen.

    Laatst bijgewerkt
    15 januari 2018