elektrische installatie

Algemeen Reglement op de elektrische installaties (AREI) - Boeken 1, 2 en 3

Uitgever
FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
Publicatiedatum

Het Algemeen Reglement op de elektrische installaties (AREI) bestaat uit 3 thematische boeken. Elk boek bevat een installatieniveau en de reglementaire veiligheidsvereisten voor die installaties:

Het nieuwe hoofdstuk 7.22. van Boek 1 van het Algemeen Reglement op de elektrische installatie werd op 16.08.2022 in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd. Het vult de huidige veiligheidsmaatregelen van toepassing op de elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning aan betreffende de voeding van elektrische wegvoertuigen door middel van vaste conductieve laadinrichtingen en waarvan hun uitvoering of hun vervanging vanaf 01.11.2022 wordt aangevangen.

Bijzondere bepalingen zijn ook voorzien voor de vaste bestaande conductieve laadinrichtingen en die waarvan de uitvoering van het project of de installatie- of vervangingswerkzaamheden is aangevangen vóór 01.11.2022. 

De voeding van een elektrisch wegvoertuig door middel van een contactdoos (modus 1 en modus 2) valt onder de veiligheidsmaatregelen van de algemene delen en deel 8 (afwijkingen van toepassing op de elektrische installaties uitgevoerd vóór 1 juni 2020) van boek 1. Bijgevolg is het nieuwe hoofdstuk 7.22. van boek 1 niet van toepassing.

Heeft u vragen over dit nieuwe hoofdstuk?

Contacteer
FOD Economie
Algemene Directie Energie
Hoog Toezicht energie-infrastructuur en -producten
Tel: 0800 120 33 (gratis nummer)
E-mail: gas.elec@economie.fgov.be
 

Laatst bijgewerkt
9 november 2022