Actualisering van de studie over de zuivelkolom - juli 2014

Uitgever
Instituut voor de nationale rekeningen
Auteur(s)

Prijzenobservatorium

Publicatiedatum

Table of Contents

  De rundvee-, melkvee- en varkenshouders werden de laatste jaren geconfronteerd met opwaarts georiënteerde prijzen van dierenvoeders. Teneinde de studie van juni 2009 (“Recente ontwikkelingen in het verloop van de prijzen en kosten in de melkketen”) up te daten, werden niet enkel de statistische data geactualiseerd, maar werd ook aandacht besteed aan een aantal nieuwe invalshoeken.

  De geactualiseerde studie is als volgt opgebouwd:

  • In het eerste hoofdstuk komt de melkveehouderij aan bod, met aandacht voor de algemene situatie, het prijsverloop voor zuivelproducten, alsook voor de financieel-economische situatie van de melkveehouder.

  • In het tweede hoofdstuk wordt het economisch belang, de financiële situatie, de concentratiegraad en de kostenstructuur van de andere schakels in de melkketen in België besproken.

  • Het volgende hoofdstuk geeft een korte stand van zaken weer wat betreft de consumptie van zuivelproducten in België, evenals de buitenlandse handel ervan.

  • In het voorlaatste hoofdstuk wordt onder meer aandacht besteed aan de prijsevolutie in de winkel voor een selectie van zuivelproducten en de vergelijking van het verloop van de consumptieprijs van zuivelproducten in België en de voornaamste buurlanden.

  • In een laatste hoofdstuk wordt tot slot de prijstransmissie doorheen de melkketen geanalyseerd, zowel voor België als zijn voornaamste buurlanden Duitsland, Nederland en Frankrijk. De Belgische prijstransmissie wordt vervolgens meer in detail behandeld aan de hand van een enquête bij de detailhandel waarbij gepeild werd naar de aankoopprijs van de sector van een viertal zuivelproducten.

  Laatst bijgewerkt
  15 januari 2018