Actualisering van de studie over de rundvleeskolom - december 2013

Uitgever
Instituut voor de nationale rekeningen
Auteur(s)

Pijrzenobservatorium

Publicatiedatum

Table of Contents

    In de studie wordt uiteengezet hoe de rundvleeskolom in België werkt, waarbij ook het economische belang en de marges van de verschillende schakels aan bod komen (rundveehouder, mengvoederindustrie, slachthuizen en uitsnijderijen, detailhandel).

    Via een vereenvoudigd model wordt ook het prijstransmissiemechanisme besproken doorheen de keten, waarbij onderzocht wordt in hoeverre het verloop van de consumptieprijs van rundvlees een weerspiegeling is geweest van het verloop van de onderliggende kostprijselementen.

    Laatst bijgewerkt
    15 januari 2018