""

Activiteitenverslag 2021 van de Algemene Directie Kwaliteit en Veiligheid

Uitgever
Séverine Waterbley
Auteur(s)

FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie

Publicatiedatum

2021 in een oogopslag

Tijdens 2021 hebben we via een groot aantal acties, controles, nieuwe of vereenvoudigde reglementeringen, wetenschappelijke investeringen invulling gegeven aan de drie strategische assen
van het strategisch plan:

  1. Gaan voor een duurzame en competitieve economie;
  2. De veiligheid van de consument waarborgen door toezicht te oefenen in domeinen met hoge risico’s;
  3. Een kenniscentrum en een “level playing field” inrichten, zodat bedrijven kunnen concurreren en consumenten betrouwbare producten en diensten kunnen kopen.

Ter illustratie volgen enkele voorbeelden van het dagelijkse werk van onze medewerkers, gericht op het versterken van de Belgische economie en de bescherming van de consumenten.

Laatst bijgewerkt
22 november 2022