Activiteitenverslag 2019 van de Algemene Directie Kwaliteit en Veiligheid

Activiteitenverslag 2019 van de Algemene Directie Kwaliteit en Veiligheid

Uitgever
FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
Publicatiedatum

Table of Contents

  Nieuwe producten en technologische innovaties geven elke dag een nieuw gezicht aan deze enorme markt en ze vormen een uitdaging voor onze administratie, verantwoordelijk voor het toezicht erop. Onze manier van handelen verandert niet en volgt nog steeds nauwgezet de voorschriften van de basisopdrachten die ons door de wetgever en de uitvoerende macht zijn toevertrouwd, namelijk “de voorwaarden scheppen voor een competitieve en evenwichtige werking van de technische goederen- en dienstenmarkt door te reglementeren, te handhaven, te onderzoeken en te coördineren”.

  Het aangaan van deze uitdaging is in de loop der jaren steeds minder vanzelfsprekend geworden, met het gelijktijdig bevriezen van de budgettaire middelen en aanwervingen. Daarom wil ik in de eerste plaats al onze medewerkers bedanken die daar elke dag in slagen. Ons kwaliteitssysteem (we volgen 4 kwaliteitsnormen) is een bijna uniek model binnen het federale openbare ambt en onze procesbeheersingsmethodes zijn daarbij belangrijke troeven.

  Natuurlijk moeten we ook prioriteiten stellen voor onze controlecampagnes en onze investeringen in R&D. Zo zult u kunnen vaststellen dat we ons dit jaar op productgebied hebben toegespitst op de veiligheid van kinderen, vrijetijdsartikelen, liften en vuurwerk. In de metrologie hadden de controlecampagnes dit keer betrekking op weegschalen in slachthuizen en uitsnijderijen, weeginstrumenten (ziekenhuizen, huishoudelijk afval, groenten en fruit), meetinstrumenten in autoonderhoudscentra, lpg-pompen en voorverpakkingen (fruit en groenten voor verkoop bij producenten, roomijs enz.).

  De zeer brede bevoegdheidsgebieden van onze algemene directie hebben betrekking op de beleidsvoorbereiding en de toepassing van een solide regelgeving die voldoende rekening houdt met de huidige stand van de techniek, met een goede kennis van het bestaan ervan bij alle betrokken actoren, zoals fabrikanten, importeurs, distributeurs, laboratoria, controleorganismen…. In sommige domeinen doen we ook aan onderzoek of spelen we een coördinerende rol. Verder werken we aan de ontwikkeling van een beter normatief kader.

  Laatst bijgewerkt
  23 december 2020