Activiteitenverslag

Activiteitenverslag 2017 van de Algemene Directie Kwaliteit en Veiligheid

Uitgever
FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
Publicatiedatum

2017 was een zeer boeiend jaar: de laatste hand werd gelegd aan het meerjarencontroleprogramma, de opvolging op technisch vlak van de brexit-onderhandelingen was en is hectisch en op wetenschappelijk vlak volgden de diensten van het Continentaal Plat en het metrologisch laboratorium de internationale ontwikkelingen op de voet. De wereld van accreditatie en normalisatie draait op volle toeren en op wetgevend vlak wordt de metrologie 2.0 voorbereid.

Ook voor heel wat medewerkers brak een nieuwe periode in hun leven aan, met name deze van het pensioen. Voor hen een zegen, voor E6, zoals voor de andere algemene directies, een uitdaging om de steeds maar toenemende taken op een kwaliteitsvolle manier uit te voeren. Tot op heden slagen we daarin, maar eenvoudig is het niet.

E6 is waarschijnlijk de meest geauditeerde/gecontroleerde algemene directie van de FOD Economie. We zijn dit aan onszelf verplicht, gezien de benaming van onze algemene directie: “Kwaliteit en Veiligheid”. Het is van belang om te benadrukken dat alle ingevoerde kwaliteitsmanagementsystemen (ISO 9001:2015, ISO/IEC 17020:2012, ISO/IEC 17025:2017, ISO/IEC 17011:2004, ISO 14001:2015, EMAS.) maar een doel beogen: onze missie ten uitvoer brengen op een respectvolle en kwaliteitsvolle manier, namelijk “zorgen voor een competitieve en evenwichtige werking van de technische goederen- en dienstenmarkt door te reglementeren, te vergunnen, te handhaven, te onderzoeken en te coördineren”.

Laatst bijgewerkt
21 november 2018