Table of Contents

  Maatschappelijk Verantwoord ondernemen (MVO), het toepassen van ‘due diligence’ door ondernemingen, krijgt zowel op nationaal als op internationaal niveau steeds meer aandacht en is een prioritair onderwerp voor de federale regering. Zo lopen er momenteel onderhandelingen over verschillende regelgevingsinstrumenten en het opstellen van best practices (herziening van de OESO richtlijnen, EU due diligence voorstel voor een richtlijn en UN binding treaty on Business and Human Rights).

  De richtlijnen van de OESO voor multinationale ondernemingen zijn aanbevelingen voor verantwoord ondernemen, onder meer op het gebied van werkgelegenheid, mensenrechten, ketenverantwoordelijkheid, milieu, consumentenbelangen en mededinging.

  De richtlijnen worden in stand gehouden door één enkel mechanisme in de landen die de richtlijnen hebben goedgekeurd, namelijk het Nationaal Contactpunt (NCP). Elk land dat heeft beloofd om de richtlijnen na te leven, moet zo'n NCP oprichten. In België werd een Nationaal Contactpunt opgericht in de FOD Economie.

  Een greep uit jouw takenpakket:

  • Je bereidt OESO-documenten voor en analyseert deze voor de werkgroep ‘Verantwoord Ondernemen’ en aangelegenheden in verband met het Investeringscomité.
  • Je neemt deel aan de vergaderingen van de OESO-werkgroep ‘Verantwoord Ondernemen’ en je brengt verslag uit aan de minister.
  • Je werkt mee aan de voorbereiding van komende evenementen en sensibiliseringsacties in verband met verantwoordelijk zakendoen en/of het Nationaal Contactpunt (NCP).
  • Je helpt mee met het bijwerken van de website en je creëert nieuw materiaal over verantwoord zakelijk gedrag.
  • Je blijft op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het gebied van verantwoord ondernemen, en met name van (wetgevende) initiatieven op internationaal, Europees en nationaal niveau. Zo nodig maak je hiervan een analyse en je neemt deel aan vergaderingen hieromtrent. 
  • Je werkt mee  aan de analyse en de follow-up van NCP-dossiers (bemiddeling/verzoening en opstelling van communiqués).
  • Je bereidt NCP-vergaderingen voor, woont deze bij en brengt verslag uit aan de NCP leden.
  • Je draagt bij tot de uitvoering van het tweede nationale actieplan voor bedrijfsleven en mensenrechten.
  • Je neemt deel aan externe evenementen die van belang zijn voor de follow-up van kwesties in verband met verantwoord zakelijk gedrag