Table of Contents

  Het team “oorsprong” maakt deel uit van de dienst Handel en Investeringen en staat in voor de voorbereiding en de uitvoering van de aspecten inzake oorsprong en oorsprongsregels in het kader van het Europees en internationaal handelsbeleid.

  Om de Belgische economische belangen te kunnen verdedigen in het Oorsprongscomité van de Europese Commissie dient het team nauwe contacten te onderhouden met de Belgische economische operatoren en de sectorfederaties.

  Als expert handelsinstrumenten – oorsprong, neem je deel aan internationale vergaderingen omtrent de oorsprong-materie om daar de belangen van de Belgische economische operatoren te kunnen beschermen. Op die manier kan je een significante bijdrage leveren aan het ondersteunen van het Belgische handelsverkeer.

  Een greep uit jouw takenpakket:

  • Je neemt deel aan de vergaderingen over oorsprongsregels bij de Europese Commissie en de relevante internationale fora.
  • Je analyseert welke impact de regels inzake oorsprong hebben op de commerciële activiteiten van de Belgische economische operatoren.
  • Je treedt regelmatig in overleg met de douane-administratie en de verschillende sectorfederaties.
  • Je onderhoudt nauwe contacten met Douane voor de toepassing van de preferentiële oorsprongsregels.
  • Je onderhoudt nauwe contacten met de Kamers van Koophandel over de administratieve formaliteiten die nodig zijn met betrekking tot niet-preferentiële oorsprong.
  • Je staat in voor de opvolging en uitvoering van de operationele aspecten van het Partnerschap dat de FOD Economie heeft met de Kamers van Koophandel inzake de certificaten van oorsprong (bv. uitvoeren van audits en volgen van opleidingen).
  • Voor kwesties met betrekking tot productetikettering werk je samen met collega’s van andere bevoegde algemene directies van de FOD Economie (Economische Inspectie,  Consumentenbescherming).
  • Je volgt de Europese verordeningen in verband met oorsprong op en werkt aan het Belgische wettelijk kader en maatregelen daarover. 
  • Je volgt de Europese besprekingen van de dossiers inzake tariefschorsingen op en je hebt daarover nauwe contacten met de economische operatoren