Table of Contents

  vacaturesVacatures   stagesStages   onze voordelenVoordelen   Onze organisatieBeroepen  

   

  De FOD Economie telt 7 algemene directies, elk met een ander takenpakket. De job van jurist varieert naargelang de thema’s en activiteiten van de algemene directie waar je aan de slag bent. Hieronder lichten we per algemene directie toe waar je je mag aan verwachten als jurist.

  Jurist Energie

  Ben jij gepassioneerd door het energievraagstuk? Wil jij het Belgische energiebeleid mee maken? Jouw collega’s juridisch ondersteunen als ze energiemaatregelen nemen?

  Dan ben je bij de algemene directie Energie van de FOD Economie aan het juiste adres.

  Jouw takenpakket

  • Je vertaalt Europese regelgeving naar Belgische wetten
  • Je creëert een legaal kader voor de tendering van de offshore windmolenparken
  • Je houdt het mechanisme voor de vergoeding van capaciteit juridisch onder de loep. Dat mechanisme garandeert de levering van elektriciteit na de sluiting van de kerncentrales in 2025.

  • Je verleent juridisch advies aan collega’s die:

   • vergunningen verlenen aan spelers uit de energiesector
   • het Energietransitiefonds beheren
   • een legaal kader uitwerken in geval van een eventuele energiecrisis
   • het sociaal tarief voor elektriciteit en gas vastleggen
   • waken over de Belgische energiemarkt
  • Je volgt Belgische en Europese geschillen op

  Jurist Economische Reglementering

  Wil jij met sluitende wetgeving:

  • de consument helpen beschermen?
  • efficiënte en effectieve concurrentie bevorderen tussen de marktspelers in België?
  • economische groei stimuleren?
  • innovatie en duurzame energie bevorderen?

  Dan zit je goed bij de algemene directie Economische Reglementering van de FOD Economie.

  Dit zijn de thema’s waar je rond zal werken:

  • intellectuele eigendom
  • mededinging
  • consumentenbescherming
  • handelspraktijken
  • verzekeringen
  • telecomrecht
  • elektronische handel

  Jouw takenpakket

  • Je geeft juridisch advies
  • Je bereid wetgeving voor
  • Je past wetgeving toe
  • Je evalueert wetgeving
  • Je betrekt en informeert consumenten, ondernemingen, regulatoren en economische spelers

  Jurist Economische Analyse en Internationale Economie

  Doen luchtvaart en defensie jouw hart sneller slaan? Wil jij het Belgische veiligheids- en defensiebeleid mee uitwerken?

  Dan is de functie van jurist Veiligheid, Luchtvaart en Defensie bij de FOD Economie wellicht iets voor jou.

  Jouw takenpakket

  • Je werkt het beleid rond Economische Analyse en Internationale Economie mee uit
  • Je werkt in team aan een juridisch kader voor de technologische en industriële defensie van de Belgische economie
  • Je vertaalt de Europese regelgeving naar Belgische wetten

  Jurist kmo’s

  Kmo’s zijn de motor van de Belgische economie. Ze genereren een groot deel van de welvaart waar wij met z’n allen van genieten. Kmo’s verdienen dan ook specifieke ondersteuning. Wil jij je daar mee voor inzetten?

  Dan moet je bij de algemene directie K.M.O.-beleid van de FOD Economie zijn.

  Je zal werken aan de regelgeving voor:

  • architecten
  • immobiliënmakelaars
  • automobielexperts
  • psychologen
  • landmeters-experten
  • openingsuren van winkels

  Jouw takenpakket

  • Je verdiept je in de Europese wetgeving voor kmo’s
  • Je overlegt met de professionele spelers uit de kmo-sector
  • Je analyseert of de bestaande wetgeving effectief is en de kmo’s niet onnodig belast
  • Je doet voorstellen om de regelgeving aan te passen aan de noden van kmo’s
  • Je werkt aan administratieve vereenvoudiging

  Spreken de thema’s en het takenpakket je aan? En beschik je over een kritische geest en uitstekende mondelinge en schriftelijke communicatievaardigheden? Dan ben jij de geknipte m/v/x voor deze job.

  Jurist Kwaliteit en Veiligheid

  Wil jij als jurist mee waken over:

  • de veiligheid van alle burgers
  • kwalitatieve en betrouwbare aannemers voor openbare werken
  • de competitieve en duurzame zandwinning in België
  • dat thermometers en weegschalen in heel België correct meten

  Dan zit je goed bij de algemene directie Kwaliteit en Veiligheid van de FOD Economie.

  Jouw takenpakket

  • Je geeft juridisch advies
  • Je bereid wetgeving voor
  • Je past wetgeving toe
  • Je evalueert wetgeving

  Jurist bij Statbel

  Als officiële statistische instelling van België biedt Statbel een enorme waaier aan cijfers over

  • economie
  • bevolking en demografie
  • arbeidsmarkt
  • armoede
  • landbouw,
  • industrie
  • milieu

  Wil jij een juridische sleutelrol spelen bij het inzamelen van die data en het maken en verspreiden van de statistieken? Dan zit de functie van jurist bij Statbel jou wellicht als gegoten.

  Jouw takenpakket

  • Je gaat na of de activiteiten van Statbel beantwoorden aan de wettelijke verplichtingen
  • Je maakt contracten op met partners zodat de vertrouwelijkheid van gegevens gegarandeerd is
  • Je geeft juridisch advies
  • Je maakt wetgeving
  • Je ondersteunt collega’s juridisch
  • Je analyseert de evoluties en uitdagingen voor het juridische kader van Statbel
  • Je vertegenwoordigt Statbel in nationale en internationale vergaderingen

  Jurist bij het Bureau van de voorzitter van de FOD Economie

  De Juridische dienst staat in direct contact met de voorzitter van de FOD Economie. Dankzij die centrale positie beleef je de activiteiten van de FOD vanop de eerste rij. Tegelijk vraagt de functie juridische expertise in een veelheid aan domeinen, gezien de uiteenlopende bevoegdheden van de FOD Economie.

  Jouw takenpakket

  • Je waakt over de rechtsgeldigheid van de activiteiten van de FOD Economie
  • Je verdedigt de belangen van de ministers die verantwoordelijk zijn
  • Je volgt dossiers rond geschillen op van a tot z
  • Je geeft juridisch advies
  • Je leest voorstellen voor wetteksten na