organisation.jpgDe 1.839 personeelsleden van de FOD staan ten dienste van de ondernemingen en consumenten, maar ook van de academische en wetenschappelijke wereld, de gewesten, de federale overheid en de Europese Unie. Onze zeven algemene directies en onze vier stafdiensten vervullen verschillende en uiteenlopende missies waarvan de hoofdopdracht als volgt luidt: de voorwaarden scheppen van een competitieve, duurzame en evenwichtige werking van de goederen- en dienstenmarkt in België. In dit opzicht houdt de FOD toezicht op de goederen- en dienstenmarkt om ze beter te stimuleren.

Onze sleutelberoepen

Gezien zijn uiteenlopende activiteiten telt de FOD ook een groot aantal verschillende beroepen.
Hieronder vindt u een korte voorstelling van de profielen die het vaakst gezocht worden.

Economen

Ze analyseren de belangrijkste actoren die actief zijn op de Belgische goederen- en dienstenmarkt en evalueren de mogelijke impact van deze analyses op de Belgische economie. Ze werken dus mee aan een hoofddoelstelling van onze FOD: een competitieve, duurzame en evenwichtige markt tot stand brengen.

Statistici

Ze dragen bij tot de verwezenlijking van nationale statistieken die daarna door politici worden gebruikt bij het nemen van strategische beslissingen. Ze antwoorden onrechtstreeks op de vragen en eisen van consumenten door statistieken te produceren die betrekking hebben op hun dagelijkse leven en hun consumptiegewoonten.

Juristen

Ze stellen de wetgeving op, passen ze toe en interpreteren de nieuwe wetten die een rechtstreekse impact hebben op de ondernemingen en consumenten. Indien nodig passen ze het reglementair kader (wetsvoorstellen, ontwerp KB, ...) aan door bijvoorbeeld Europese richtlijnen in de Belgische wetgeving om te zetten. Ze verschaffen consumenten ook advies opdat ze goed geïnformeerd blijven over hun rechten en plichten.

Wat kunnen uw taken als jurist binnen de FOD Economie zijn?

Ingenieurs

Ze zijn verantwoordelijk voor het technisch beheer van specifieke en ingewikkelde dossiers. Ze voeren onderzoeken uit, verlenen advies en nemen technische beslissingen. Ze beheren ook projecten en nemen indien nodig contact op met de stakeholders uit hun activiteitendomein. In dit opzicht wonen ze seminars, colloquia of studiedagen bij. Dankzij hun analyse en expertise stimuleren ze het vertrouwen van de consument en van de overheid in de kwaliteit van de producten, diensten en installaties.

Informatici

Ze zetten hun technische kennis ten dienste van de verschillende directies van de FOD Economie. Ze bieden een optimale ICT-ondersteuning bij het verwezenlijken van de doelstellingen van de organisatie.

Verdeling van de medewerkers

infografie-activiteitsdomeinen.jpg

infografiek-niveau-geslacht.jpg