Meldpunt.PNG

Werden uw rechten als consument of als onderneming niet gerespecteerd? Bent u het slachtoffer van misleiding, bedrog, fraude of oplichting?

Signaleer dat aan het Meldpunt van de FOD Economie.

Hoe doet u dat?

  • Ga naar het Meldpunt van de FOD Economie
  • Identificeer uzelf en de tegenpartij als particulier/onderneming/tussenpersoon.
  • Kies het thema dat overeenkomt met uw probleem.
  • Kies het scenario dat op uw probleem van toepassing is en doorloop de verschillende stappen om uw probleem te melden aan de bevoegde diensten.

Naar het Meldpunt

Wat is het Meldpunt?

Het Meldpunt is een platform waar consumenten en ondernemingen een probleem, een geval van fraude, oplichting, een dubieuze praktijk online kunnen melden.

Het Meldpunt is het resultaat van de samenwerking tussen het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV), het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG), de Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (SIOD), de federale Politie, de FOD Financiën en de Economische inspectie van de FOD Economie.

Binnen dat platform bespreken de overheden de beste manier om de gemelde frauduleuze praktijken aan te pakken. Elke overheid beschikt over wettelijke middelen binnen het bereik van haar bevoegdheden en werkt samen met de andere toezichthoudende autoriteiten wanneer de zaak niet binnen haar bevoegdheid valt.

Waarom een melding maken bij het Meldpunt?

Dankzij uw melding krijgt de Economische inspectie een globaal beeld van de huidige verdachte praktijken in België, met consumenten als mogelijke slachtoffers.

Door het geval van oplichting waarvan u het slachtoffer bent, te signaleren, helpt u te voorkomen dat anderen in dezelfde val trappen!

Hoe behandelt het Meldpunt de meldingen?

Het Meldpunt analyseert de meldingen en geeft de consument of de onderneming een advies op maat aan.

Het geeft de meldingen door aan de toezichthoudende autoriteiten die bevoegd zijn voor het soort oplichting waarvan de consument of de onderneming het slachtoffer zijn geworden.

De rol van de Economische Inspectie binnen het Meldpunt

De Economische Inspectie beschikt over wettelijke middelen binnen het bereik van haar bevoegdheden en werkt samen met de toezichthoudende autoriteiten wanneer de zaak niet binnen haar bevoegdheid valt.

Wanneer meerdere consumenten dezelfde problemen met dezelfde dienstverlener melden, of wanneer het gedrag van de onderneming wijst op een handelspraktijk die alle consumenten kan treffen, dient de Economische Inspectie een verzoek in tot onderzoek naar het economisch gedrag van de betrokken ondernemingen.

Als de melding betrekking heeft op een dienstverlener met maatschappelijke zetel in België

Het verzoek wordt gericht aan de controleurs van de Economische Inspectie. Zij verhoren de dienstverlener in verband met de vastgestelde inbreuken op de economische reglementering en vragen hem om die zo snel mogelijk te verhelpen. In de meeste gevallen levert de interventie van de controleurs op het terrein een goed resultaat op. Als de dienstverlener echter de wet blijft overtreden, ondanks de waarschuwing van de controleurs of het voorstel voor een administratieve schikking (afzien van een gerechtelijke procedure in ruil voor de betaling van een geldbedrag), stellen de controleurs een pro justitia op waarin de vastgestelde illegale handelspraktijken worden vermeld en sturen ze die door naar de procureur des Konings.

Als de melding betrekking heeft op een dienstverlener met maatschappelijke zetel buiten België

De Economische Inspectie stuurt het verzoek naar de bevoegde buitenlandse toezichthoudende autoriteiten, in het kader van haar buitenlandse samenwerkingsverbanden.

Zijn de meldingen anoniem?

De meldingen worden altijd vertrouwelijk behandeld. Er worden geen gegevens publiek gemaakt. U schaadt dus niemand wanneer u probeert om uzelf en anderen te beschermen.