De Belgische Vereniging voor Onderzoek en Expertise voor Consumentenorganisaties

Table of Contents

  De vzw BV-OECO (Belgische Vereniging voor Onderzoek en Expertise voor Consumentenorganisaties), werd in 2015 opgericht. De BV-OECO is de koepelvereniging van verschillende Belgische consumentenorganisaties. Dit komt er in het kort op neer dat de BV-OECO de consumentenorganisaties ondersteund via onder meer studiewerk, informatie en vertegenwoordiging.

  De leden van de BV-OECO zijn het ABVV, het ACLVB, het ACV, het BAPN, Beweging.net, de CM, Les Equipes Populaires, de Gezinsbond, de Liberale Mutualiteiten, het RWADE, Solidaris, het Steunpunt voor Diensten van Schuldbemiddeling in het Brussels Gewest, Testaankoop, en het VSZ.

  Missie en taken: Wat zeggen de statuten?

  In artikel 3 van de statuten, is de opdracht van de BV-OECO als volgt verwoord:

  De vereniging heeft tot doel, met uitzondering van elke winstgevende doelstelling, om overleg tussen de consumentenorganisaties mogelijk te maken en een ondersteuning van die consumenten­organisaties te starten.

  De vereniging is zelf geen consumentenorganisatie.

  De vereniging voert geen marketingonderzoek uit en communiceert niet rechtstreeks met de media.

  Artikel 4 van de statuten verduidelijkt verder de doelstellingen van de vzw, door te verwijzen naar de volgende specifieke taken;

  De vereniging verzekert:
  1° de steun aan de werking van de consumentenorganisaties, alsook het verstrekken van advies en nuttige informatie met betrekking tot haar maatschappelijk doel en de activiteiten van haar leden;

  2° hun vertegenwoordiging, op hun verzoek, bij de Europese, federale, gewestelijke, lokale of gemeenschapsinstanties die zich moeten uitspreken over maatregelen in verband met de consumentenbescherming of de consumptie.

  De vereniging oefent voor de consumentenorganisaties een rol  uit van expert op het vlak van de consumptie in de ruime betekenis van het woord. Ze kan studies, onderzoeken en analyses uitvoeren over de juridische, economische, socio-politieke ontwikkelingen met betrekking tot de consumptie. Ze vertegenwoordigt  consumentenorganisaties bij de overlegorganen indien zij over het mandaat daartoe beschikt.

  Publicaties

  De BV-OECO heeft geen rechtstreeks contact met de media. Ze publiceert dan ook zelf haar studies niet, maar stelt deze ter beschikking van haar leden.  De leden van de BV-OECO en de FOD Economie hebben evenwel besloten dat een aantal van de onderzoeksresultaten van de BV-OECO- via de website van de FOD Economie- eveneens ter beschikking worden gesteld van het grote publiek. De FOD Economie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de studies.

  Contactpersoon:

  Leen De Cort, leen.decort@oeco.be