Adviezen uitgebracht door de Raad voor het Verbruik

De adviezen van de Raad voor het Verbuik van de laatste 10 jaar zijn beschikbaar op deze website.

De eerdere adviezen kunt u op aanvraag bekomen op volgend adres:

FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
Algemene Directie Economische Reglementering
Raad voor het Verbruik

City Atrium C 
Vooruitgangstraat 50
1210 Brussel

Tel.: +32 2 277 81 68 – +32 2 277 80 04
Fax: +32 2 277 52 59
cc.rvv@economie.fgov.be

De adviezen zijn downloadbaar in pdf-formaat.
De eventuele ontwerpen van koninklijk besluit, bijlagen, ... waar de adviezen naar verwijzen, kunnen eveneens gedownload worden.

2017

  • Advies 503 - Extra kosten in geval van laattijdige betaling van facturen (26 januari 2017)
    Advies 503 van de Raad voor het verbruik (PDF, 64.37 KB) betreffende de problematiek van de herinneringskosten, de kosten van ingebrekestelling en de nalatigheidsinteresten in geval van laattijdige betaling

De adviezen van vorige jaren raadplegen:

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008