Adviezen uitgebracht door de Commissie voor Onrechtmatige Bedingen

Table of Contents

  2017

  2016

  2015

  2014

  • C.O.B. 36 (PDF, 346.06 KB): Advies inzake de reglementen van de distributienetbeheerders (26 november 2014).

  • C.O.B. 35 (PDF, 113.66 KB): Advies over de integratie van de Commissie voor Onrechtmatige Bedingen in de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven (22 mei 2014).

  2013

  • C.O.B. 34 (PDF, 90.34 KB): Advies inzake bedingen omtrent de bewijslast in omniumverzekeringen (20 november 2013).

  • C.O.B. 33 (PDF, 639.08 KB): Advies inzake bedingen met betrekking tot de commerciële garantie bij de verkoop van consumptiegoederen (27 februari 2013).

  2012

  • C.O.B. 32 (PDF, 87.02 KB): Advies inzake bedingen, in overeenkomsten tot aankoop van een bouwterrein, m.b.t. het bouwen door een bepaalde onderneming (15 februari 2012).

  2011

  • C.O.B. 31 (PDF, 82.76 KB): Advies op wetsvoorstel nr. 53/0831 tot regeling van de territoriale bevoegdheid bij geschillen met betrekking tot overeenkomsten met consumenten (22 juni 2011).

  • C.O.B. 30 (PDF, 385.15 KB): Advies inzake de algemene voorwaarden in overeenkomsten tussen energieleveranciers en consumenten (30 maart 2011)

  • C.O.B. 29 (PDF, 108.83 KB): Advies over het nut (PDF, 308.99 KB) van een uniforme regeling van bedingen inzake betalingstermijnen, invorderingskosten en schadebedingen wegens niet-tijdige betaling (17 februari 2011).

  2010

  2009

  • C.O.B. 26 (PDF, 244.71 KB): Advies inzake de contractuele bepalingen in overeenkomsten tussen een architect en zijn cliënt (16 december 2009)

  2008

  • C.O.B. 25 (PDF, 118.91 KB): Advies inzake de regeling van onrechtmatige bedingen in het voorontwerp van (19 november 2008)

  • C.O.B. 24 (PDF, 258.87 KB): Advies inzake de contractuele voorwaarden in de sector van de teledistributie (wet betreffende bepaalde marktpraktijken 25 juni 2008)

  2007

  2006

  2005

  • C.O.B. 18 (PDF, 39.9 KB): Advies op een voorontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit bestelbon nieuwe autovoertuigen (Koninklijk besluit van 9 juli 2000 betreffende de vermelding van de essentiële gegevens en de algemene verkoopsvoorwaarden op de bestelbon voor nieuwe autovoertuigen) (28 september 2005)

  • C.O.B. 17 (PDF, 27.93 KB): Advies over de algemene voorwaarden in overeenkomsten voor autoverhuur (1 juni 2005)

  2004

  • C.O.B. 16 (PDF, 49.64 KB): Advies inzake enkele bepalingen in de algemene voorwaarden voor de levering van elektriciteit (naar aanleiding van de dubbele facturatie door Electrabel) (17 december 2004)

  • C.O.B. 15 (PDF, 271.31 KB): Advies op een voorontwerp van Koninklijk Besluit betreffende de contractvoorwaarden van kredietinstellingen (2 juli 2004)

  • C.O.B. 14 (PDF, 22.4 KB): Advies op een voorontwerp van Koninklijk Besluit betreffende het typecontract voor huwelijksbemiddeling (25 juni 2004)

  • C.O.B. 13 (PDF, 54.88 KB): Aanbevelingen over de algemene voorwaarden van vastgoedmakelaars in contracten tot verkoopbemiddeling (3 juni 2004)

  2003

  • C.O.B. 12 (PDF, 20.92 KB): Advies inzake een beding houdende eenzijdige aanpassing van een premie van een verzekeringspolis rechtsbijstand (21 oktober 2003)

  • C.O.B. 11 (PDF, 20.33 KB): Advies over het wetsvoorstel nr. 51/0122 tot wijziging van het burgerlijk wetboek, wat de interesten en schadebedingen bij contractuele wanuitvoering betreft (21 oktober 2003)

  • C.O.B. 10 (PDF, 27.32 KB): Advies over het wetsvoorstel nr. 1452 tot aanvulling van artikel 32.21. van de wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument (15 april 2003)

  2002

  2001

  2000

  • C.O.B. 7 (PDF, 13.42 KB): Advies inzake enkele bepalingen in de algemene voorwaarden voor het vervoer van reizigers van de N.M.B.S. (6 juni 2000)

  1998

  • C.O.B. 6 (PDF, 40.54 KB): Advies inzake het voorontwerp van koninklijk besluit betreffende de bestelbon van nieuwe autovoertuigen (8 december 1998)

  • C.O.B. 5 (PDF, 205.51 KB): Aanbeveling inzake de algemene verkoopsvoorwaarden in de meubelsector (12 mei 1998)

  1997

  • C.O.B. 4 (PDF, 22.48 KB): Aanbeveling betreffende strafbedingen (21 oktober 1997)

  • C.O.B. 3: Advies betreffende de algemene verkoopsvoorwaarden van de P.V.B.A. SMDW (Artikel 36 van de wet van 14 juli 1991) (5 februari 1997)

  1996

  • C.O.B. 2 (PDF, 34.19 KB): Advies over de omzetting van de richtlijn 93/13/EEG van 5 april 1993 betreffende oneerlijke bedingen in consumentenovereenkomsten (19 september 1996)

  • C.O.B. 1: Advies betreffende de algemene verkoopsvoorwaarden van de firma Arpeggio (Artikel 36 van de wet van 14 juli 1991) (19 september 1996)