Driemaandelijkse conjunctuuranalyse

De afdeling Conjunctuur en Sectorale Ontwikkeling stelt elk kwartaal een conjunctuurnota op om de recente ontwikkelingen van de economische activiteit in België op te volgen.

Naast een inleiding waarin de belangrijkste recente opmerkingen worden samengevat, is deze nota onderverdeeld in 5 hoofdstukken:

  1. België in het kort dat de algemene aspecten behandelt;
  2. Economische ontwikkelingen via een  analyse van de belangrijkste economische indicatoren zoals het bbp, de werkgelegenheid en de inflatie;
  3. Buitenlandse handel, die de handel onderzoekt, op het vlak van  geëxporteerde producten en de export- en importpartners; 
  4. De positie van België ten opzichte van de Europese Unie en de eurozone aan de hand van een aantal relevante indicatoren;
  5. Groeivooruitzichten voor België en de belangrijkste economische zones in de vorm van een samenvattende tabel.

Sommige hoofdstukken, met name het hoofdstuk over cyclische ontwikkelingen, zijn gebaseerd op kwartaalgegevens, terwijl andere op jaargegevens zijn gebaseerd en hierdoor niet automatisch worden bijgewerkt.

Bovendien is de nota soms het onderwerp van een focus op de handelsbetrekkingen met een bepaald land. In dit geval worden de belangrijkste producten die tussen België en het betrokken land worden verhandeld, bepaald.

De conjunctuurnota is beschikbaar in het Nederlands, Engels en Frans.