Econews 2018

Table of Contents

  26 juli 2018

  • Nieuwe motorbrandstoffen
   Meer biodiesels
    
  • European Enterprise Awards 2018
   De twee Belgische deelnemers zijn bekend
    
  • Bedrog met de digipass
   Deel nooit uw pincode mee!
    
  • Aanbieders van vennootschapsrechtelijke diensten
   Verplichte registratie bij de FOD Economie
    
  • Financiering van de circulaire economie
   Verslag van het seminarie van 6 juni 2017
    
  • Verslag Fapetro 2017
   Belgische petroleumproducten van uitstekende kwaliteit
    
  • Controledienst van de vennootschappen voor het beheer van
   auteursrechten en naburige rechten
   Verslag 2017
    
  • Milieueffectenverklaring van Global Sea Mineral Resources
   Openbare raadpleging
    
  • Roadshow “Financiering van kmo’s en zelfstandigen”
    
  • Seminarie "WIPO services and initiatives”
    
  • Workshop Nano in Belgium

  21 juni 2018

  • Trefpunt economie nummer 15
    
  • Jaaroverzicht 2017 van de FOD Economie
   Nu ook geoptimaliseerd voor smartphone
    
  • De Belgische wijnsector in 2017
   Alsmaar groter
    
  • Rode kaart voor namaak
   Ook tijdens het wereldkampioenschap voetbal opletten
    
  • Nieuwe wet op de vakantiereizen
   Vanaf 1 juli treedt de wet in voege
    
  • Kerncijfers over energie
   Een overzicht voor 2016
    
  • Libramont 2018
    
  • Ideas from Europe – Project Bloomlife
    
  • Vacature

  25 mei 2018

  • Digital Duel
   Test uw digitale vaardigheden!
    
  • Inflatiedaling in het eerste kwartaal 2018
   Verslag van het Prijzenobservatorium
    
  • Horizontale screening van de marktsectoren
    
  • Veiligheidsschoenen
   Controlecampagne 2016-2017
    
  • Afgedwongen aankoop
   Betaal niets! Stuur niets terug!
    
  • Leg uw jaarrekening tijdig neer!
   Vermijd zo de tarieftoeslag
    
  • Wereldaccreditatiedag
   Thema: accreditatie om de wereld veiliger te maken
    
  • Erkenning van coöperatieve vennootschappen
    
  • De AVG (GDPR) treedt in werking
   De FOD Economie respecteert uw privacy

  26 april  2018

  • Oplichters aan de lijn
   Zo kunt u ze herkennen
    
  • Hoe de boekhouding van uw onderneming voeren?
   Wat zijn de boekhoudkundige verplichtingen die u moet respecteren?
    
  • Sterk gereguleerde sectoren
   Weinig dynamiek en hoge marges
    
  • Werelddag van de Intellectuele Eigendom - 26 april 2018
   Vrouwen als drijvende kracht in innovatie en creativiteit
    
  • Gas verandert
    
  • Guidelines voor juweliers
    
  • Controlecampagne kachels
    
  • Nieuwe wetgeving op de insolvabiliteit
   Wijzigingen in registratie van gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen
    
  • Hoge Raad voor de Normalisatie
   Jaarrapport 2017
    
  • Sectorale conjunctuuranalyses
   Twee nieuwe verslagen

  22 maart 2018

  • Hogere inflatie in 2017
   Merkproducten duurder in België dan in onze buurlanden
    
  • 432.531 namaakgoederen in beslag genomen
   Waarvan 86 % namaakspeelgoed en -games
    
  • Brochure “Zelfstandige worden”
   Wilt u ook uw eigen bedrijf opstarten?
    
  • Controlecampagne
   Zijn die elektrische fietsen wel wettig in orde?
  • Nieuwe en vernieuwde guidelines
   Van bloemenverkopers tot renovatiewerken
    
  • Buitengerechtelijke regeling van consumentengeschillen
   Conflicten tussen consument en onderneming oplossen
    
  • Vastgoedmakelaars Verzekerd voor uw zekerheid

  22 februari 2018

  • Sociaal tarief elektriciteit en/of aardgas
   Automatische toekenning aan rechthebbenden
    
  • Charter overheidsopdrachten en kmo’s
   Om participatie van kmo's te bevorderen
    
  • Europese Awards voor Ondernemerschapsbevordering
   Neem deel aan het Belgische luik van de EEPA
    
  • Prijsherzieningsindexen
    
  • Week van het Geld
   Stel uw vragen aan financiële experten
    
  • Vacature

  2 februari 2018

  • Nieuw bij de FOD Economie
   Ziehier onze newsroom
    
  • Erkend ambacht
   Ambachtslui, laat jullie wettelijk erkennen!
    
  • Nieuwe vordering tot collectief herstel
   Zaak Test-Aankoop tegen Proximus
    
  • Deontologische code ambtenaren
   Ook voor onze inspecteurs
    
  • Overeenkomst tussen FOD Economie & NBN