Onze kantoren zijn gesloten op vrijdag 15 november ter gelegenheid van Koningsdag.

Econews 2018

Table of Contents

  20 december 2018

  • Geoblocking in Europa: gedaan ermee!
   Koop online op buitenlandse websites naar uw keuze
    
  • Vriendschapsfraude
   Herken je echte online vrienden!
    
  • Cybersecurityscan en tips voor kmo’s
   Ga na of uw bedrijf cyberveilig is
    
  • Verslag over de economische conjunctuur in de distributie
    
  • Boordtabel kmo
   Meer kmo’s, ... maar ook meer faillissementen

  • World Energy Outlook
   Presentatie van de editie 2018 

  22 november 2018

  • Nieuwe gids voor de uitbaters van zonnecentra 
   Van toepassing vanaf 1 januari 2019!
    

  • Verknal uw feest niet! 
   Wees voorzichtig met feestvuurwerk
    

  • Het prijsverloop in het derde kwartaal van 2018 
   Met speciale aandacht voor de zuivelprijzen
    

  • Jaarverslag 2017 Kwaliteit en Veiligheid
    

  • Veiligheidscontrole van cirkelzagen 
   Het Belgische luik van een Europees onderzoek
    
  • Een nieuwe kilo? 

  25 oktober 2018

  • Nieuwe etiketten brandstoffen
   Overal in Europa dezelfde etiketten
    

  • Dag van de Ambachten
   Twaalfde editie op 18 november 2018
    

  • European enterprise Awards
   Belgisch project op de shortlist
    

  • Transmissienet elektriciteit 2020-2030
   Federaal ontwikkelingsplan voor de periode 2020-2030 - publieksraadpleging
    

  • Barometer van de informatiemaatschappij
   België blijft beter presteren op digitaal vlak
    

  • Conjunctuurverslag
   Voedings- en drankenindustrie
    

  • Jaarverslag 2017 van de Economische Inspectie
   Sterke stijging van de meldingen bij "Meldpunt.be"
    

  • De wijnbouw in België
   Oogst en erkenningsjaar 2017
    

  • Technische specificaties 72-1 en 72-3
   Zonthermische systemen en fotovoltaïsche installaties

  27 september 2018

  • Ready4Credit 
   Bereid u voor op een bankkrediet
    

  • De brexit komt er aan 
   Hoe beïnvloedt de brexit uw onderneming? 
    

  • Probleem met uw reis 

   Wat te doen en wie kan helpen? 
    
  • Heel voordelige financiële producten?
   Opgelet voor bedrog!
    
  • Steun voor ondernemen in diversiteit
   Oproep voor projecten 
    
  • Trefpunt Economie
    
  • Digital Duel 
   Maak kans op een iPad

  5 september 2018

  • Nieuwe bepalingen bij het gebruik van betalingsdiensten 
   Supplementen bij betalingen met de kaart: gedaan ermee
    

  • Vordering tot collectief herstel  
   Nu ook beschikbaar voor kmo’s!
    

  • Een defect product? 
   Denk aan de wettelijke garantie!
    

  • Een gereglementeerd beroep in een EU-lidstaat uitoefenen? 
   Be-Assist beantwoordt uw vragen
    

  • Energietransitiefonds 
   Oproep voor projecten
    

  • Brexit High Level Group 
   Verloop van de onderhandelingen (juli 2018)
    

  • Belgische inflatie bereikt 2,2 % 
   Verloop in het tweede kwartaal van 2018
    

  • Duurzaamheidsverslag 2017
    

  • Twee nieuwe jaarverslagen
    

  • EU Industry Days 2019

  26 juli 2018

  • Nieuwe motorbrandstoffen
   Meer biodiesels
    
  • European Enterprise Awards 2018
   De twee Belgische deelnemers zijn bekend
    
  • Bedrog met de digipass
   Deel nooit uw pincode mee!
    
  • Aanbieders van vennootschapsrechtelijke diensten
   Verplichte registratie bij de FOD Economie
    
  • Financiering van de circulaire economie
   Verslag van het seminarie van 6 juni 2017
    
  • Verslag Fapetro 2017
   Belgische petroleumproducten van uitstekende kwaliteit
    
  • Controledienst van de vennootschappen voor het beheer van
   auteursrechten en naburige rechten
   Verslag 2017
    
  • Milieueffectenverklaring van Global Sea Mineral Resources
   Openbare raadpleging
    
  • Roadshow “Financiering van kmo’s en zelfstandigen”
    
  • Seminarie "WIPO services and initiatives”
    
  • Workshop Nano in Belgium

  21 juni 2018

  • Trefpunt economie nummer 15
    
  • Jaaroverzicht 2017 van de FOD Economie
   Nu ook geoptimaliseerd voor smartphone
    
  • De Belgische wijnsector in 2017
   Alsmaar groter
    
  • Rode kaart voor namaak
   Ook tijdens het wereldkampioenschap voetbal opletten
    
  • Nieuwe wet op de vakantiereizen
   Vanaf 1 juli treedt de wet in voege
    
  • Kerncijfers over energie
   Een overzicht voor 2016
    
  • Libramont 2018
    
  • Ideas from Europe – Project Bloomlife
    
  • Vacature

  25 mei 2018

  • Digital Duel
   Test uw digitale vaardigheden!
    
  • Inflatiedaling in het eerste kwartaal 2018
   Verslag van het Prijzenobservatorium
    
  • Horizontale screening van de marktsectoren
    
  • Veiligheidsschoenen
   Controlecampagne 2016-2017
    
  • Afgedwongen aankoop
   Betaal niets! Stuur niets terug!
    
  • Leg uw jaarrekening tijdig neer!
   Vermijd zo de tarieftoeslag
    
  • Wereldaccreditatiedag
   Thema: accreditatie om de wereld veiliger te maken
    
  • Erkenning van coöperatieve vennootschappen
    
  • De AVG (GDPR) treedt in werking
   De FOD Economie respecteert uw privacy

  26 april  2018

  • Oplichters aan de lijn
   Zo kunt u ze herkennen
    
  • Hoe de boekhouding van uw onderneming voeren?
   Wat zijn de boekhoudkundige verplichtingen die u moet respecteren?
    
  • Sterk gereguleerde sectoren
   Weinig dynamiek en hoge marges
    
  • Werelddag van de Intellectuele Eigendom - 26 april 2018
   Vrouwen als drijvende kracht in innovatie en creativiteit
    
  • Gas verandert
    
  • Guidelines voor juweliers
    
  • Controlecampagne kachels
    
  • Nieuwe wetgeving op de insolvabiliteit
   Wijzigingen in registratie van gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen
    
  • Hoge Raad voor de Normalisatie
   Jaarrapport 2017
    
  • Sectorale conjunctuuranalyses
   Twee nieuwe verslagen

  22 maart 2018

  • Hogere inflatie in 2017
   Merkproducten duurder in België dan in onze buurlanden
    
  • 432.531 namaakgoederen in beslag genomen
   Waarvan 86 % namaakspeelgoed en -games
    
  • Brochure “Zelfstandige worden”
   Wilt u ook uw eigen bedrijf opstarten?
    
  • Controlecampagne
   Zijn die elektrische fietsen wel wettig in orde?
  • Nieuwe en vernieuwde guidelines
   Van bloemenverkopers tot renovatiewerken
    
  • Buitengerechtelijke regeling van consumentengeschillen
   Conflicten tussen consument en onderneming oplossen
    
  • Vastgoedmakelaars Verzekerd voor uw zekerheid

  22 februari 2018

  • Sociaal tarief elektriciteit en/of aardgas
   Automatische toekenning aan rechthebbenden
    
  • Charter overheidsopdrachten en kmo’s
   Om participatie van kmo's te bevorderen
    
  • Europese Awards voor Ondernemerschapsbevordering
   Neem deel aan het Belgische luik van de EEPA
    
  • Prijsherzieningsindexen
    
  • Week van het Geld
   Stel uw vragen aan financiële experten
    
  • Vacature

  2 februari 2018

  • Nieuw bij de FOD Economie
   Ziehier onze newsroom
    
  • Erkend ambacht
   Ambachtslui, laat jullie wettelijk erkennen!
    
  • Nieuwe vordering tot collectief herstel
   Zaak Test-Aankoop tegen Proximus
    
  • Deontologische code ambtenaren
   Ook voor onze inspecteurs
    
  • Overeenkomst tussen FOD Economie & NBN