Strategische matrix

Table of Contents

  1. De FOD Economie oefent zijn opdracht uit als ondersteuning van de federale regering in de sociaaleconomische context van de EU: de "EU2020-strategie".
    
  2. De FOD Economie heeft als prioriteit de "Interne Markt" van de EU: de "Single Market Act".
    
  3. De FOD Economie bekleedt een specifieke plaats in de Belgische federale context.
    
  4. De strategie van de FOD Economie is gestructureerd in een "matrix", volgens een transversale benadering.

   

  Strategische matrix (PDF, 41.83 KB)