Opvolging van de rendabiliteit in de rundvleesketen

Op 29 januari 2013 bereikte het ketenoverleg van de rundvleesketen een Interprofessioneel Akkoord (IPA) over het in rekening brengen van extreme diervoederprijsschommelingen in commerciële onderhandelingen.

Het IPA voorziet een systeem waarbij het ketenoverleg opgestart wordt van zodra de brutomarges van de rundveehouder onder druk staan als gevolg van volatiele veevoederprijzen. De FOD Economie heeft meegewerkt aan de praktische invulling ervan.

Nadat de Algemene Directie Mededinging haar juridisch fiat gaf over het IPA, richtte de dienst sector –en marktmonitoring van de FOD Economie een technische werkgroep op. De werkgroep heeft zich meer bepaald gebogen over de concrete uitwerking van de vereenvoudigde ratio en het bijbehorende indexsysteem.

Er vonden vier technische vergaderingen plaats met als resultaat het door alle leden van de werkgroep goedgekeurde eindverslag (PDF, 684.16 KB).

De betrokken partijen gaan akkoord met:

  • de voorgestelde gegevensbronnen,

  • de berekeningswijze en

  • de toekomstige procedures.

De FOD Economie engageert zich om maandelijks de vereenvoudigde ratio te berekenen en te publiceren.

De publicatie bestaat uit:

  • de grafieken zoals opgenomen in het eindverslag evenals

  • de achterliggende gegevens.

Op 12 mei 2015 kwam de werkgroep overeen om een aanpassing aan de berekeningswijze voor de voederkost door te voeren: het eiwitgehalte in de voederkost werd verhoogd.

Update van het eindverslag (PDF, 541.45 KB)