Nationaal markttoezichtsprogramma

Een van de strategische taken van de FOD Economie is markttoezicht.

In het kader van de Europese verordening 765/2008 moet België zijn nationale structuur voor markttoezicht kenbaar maken en moet het informeren over zijn nationaal markttoezichtsprogramma.