De gebouwen van de FOD zijn momenteel niet toegankelijk voor het publiek. Maar onze diensten blijven uiteraard operationeel en bereikbaar via telefoon of e-mail. Hebt u geen specifieke contactpersoon, richt u dan tot ons Contact Center 

Nationaal markttoezichtsprogramma

Een van de strategische taken van de FOD Economie is markttoezicht.

In het kader van de Europese verordening 765/2008 moet België zijn nationale structuur voor markttoezicht kenbaar maken en moet het informeren over zijn nationaal markttoezichtsprogramma.