De digitale economie zit in de lift. Steeds meer kmo's pakken uit met een eigen website om hun producten te verkopen, als aanvulling op een vertrouwde fysieke winkel.

Het internet wordt echter nog lang niet ten volle benut, met name op het gebied van de digitale handel.

Daar zijn verschillende redenen voor:

  • gebrek aan technische vaardigheden van de gebruiker;
  • geen computer/internetverbinding;
  • gebrek aan vertrouwen in het internet;
  • enz.

Dat het internet een drijvende kracht is achter de economische groei staat inmiddels buiten kijf. Het is nu dan ook aan de autoriteiten om maatregelen te treffen die het gebruik ervan bevorderen. Daartoe is het van essentieel belang om het vertrouwen van de gebruikers in het internet te bewerkstelligen, zo niet zijn verdere acties zinloos.

Belmed - onlinebemiddeling van de FOD Economie

In dat opzicht wordt veel belang gehecht aan online geschillenbeslechting, wat de FOD Economie ertoe heeft aangezet om "Belmed" op te richten, in samenwerking met verschillende bemiddelingsinstanties. Die website biedt de mogelijkheid om geschillen online te beslechten op een eenvoudige, snelle, voordelige én veilige manier. De toegang tot het platform en de informatie-uitwisseling gebeuren immers aan de hand van de elektronische identiteitskaart (voor consumenten) en via de Kruispuntbank van Ondernemingen (voor bedrijven).

Het initiatief geeft consumenten en bedrijven extra vertrouwen in het gebruik van het internet om economische, commerciële of andere redenen.

Daarnaast betekent het een grote hulp voor de inmiddels overtuigde en regelmatige internetgebruikers die wel eens met problemen te maken krijgen als frauduleuze handelspraktijken, oplichterij, enz. 

Contactpunt, melding van frauduleuze praktijken

Als u denkt het slachtoffer te zijn geweest van consumentenfraude of als u vermoedt dat er sprake is van fraude, neem dan contact op met het Meldpunt van de FOD Economie.

Meldpunt

Laatst bijgewerkt
10 maart 2022